ทำความรู้จักกับประเภทของคลังสินค้าและโกดังภายในประเทศไทย : คลังสินค้าทั่วไป, คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ, คลังสินค้าอันตราย, คลังสินค้าทัณฑ์บน และคลังสินค้าปลอดภาษี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร, แหลมฉบัง, สนามบินสุวรรณภูมิ, บางนา และอื่นๆ

ลูกค้าบางรายจะต้องเตรียมโกดังหรือคลังสินค้า เพื่อการจัดเก็บสินค้า วัตถุดิบ หรือเก็บชิ้นส่วนสินค้าที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิต วันนี้เรามีบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเภทของคลังสินค้ามาฝาก

มีลูกค้าจำนวนไม่น้อย ที่ส่งคำขอเกี่ยวกับโกดังหรือคลังสินค้ามายังบริษัทของเรา, ดังนั้น ทางผู้เขียนจึงอยากจะมาอธิบายรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับโกดังในประเทศไทยค่ะ

ธุรกิจคลังสินค้าในประเทศไทย

การเลือกสถานที่ตั้งสินค้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญ ในการตัดสินใจเลือกที่ตั้งคลังสินค้า. ควรเลือกให้ใกล้กับฐานที่ตั้งของลูกค้าเอง เพราะจะช่วยให้ขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว หรือใกล้เคียงกับท่าเรือและสนามบิน

ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายในการเช่าโกดังอาจจะไม่สูงมาก แต่ก็ต้องคิดถึงระยะทางว่าไกลหรือไม่ ดังนั้นจึงควรหาความพอดีระหว่างสถานที่ที่มีความสะดวกและราคาค่าเช่าที่สมเหตุสมผล

ที่ตั้งคลังสินค้าที่นิยมในประเทศไทย

ในประเทศไทย จะเลือกที่ตั้งโกดังที่ใกล้กับ สนามบินสุวรรณภูมิ, ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง.

แต่สำหรับผู้เขียนแล้ว พื้นที่ที่ได้รับความนิยม คือ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เพราะมีบริษัทญี่ปุ่นตั้งอยู่มากมายในบริเวณนี้ และอีกที่หนึ่ง คือ บางนา-ตราด, ซึ่งจะใกล้เคียงกับนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่สมุทรปราการ

Senior SeagullSenior Seagull

เพื่อนร่วมงานของฉัน มีโกดังสินค้าอยู่ในพื้นที่อมตะนคร หลังจากสร้างเสร็จ ก็ถูกเช่าจนหมดทันที

พื้นที่โกดังสินค้าอื่น ๆ

ในทางกลับกัน พื้นที่โกดังที่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมสำหรับกับเก็บสินค้า คือ พื้นที่จังหวัดอยุธยา เพราะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในปี 2011 ดังนั้น โกดังในหลายๆแห่ง จึงถูกสร้างขึ้นในพื้นที่แหลมฉบัง ในทิศตะวันออกแทน

ทางผู้เขียนเอง มีสนใจโกดังสินค้าในพื้นที่จังหวัดระยองและแหลมฉบัง ซึ่งพื้นทีเหล่านี้ มีปริมาณการเช่าที่ไม่มากนัก แต่ก็ยังมีความต้องการขายโกดังอยู่

Senior CatSenior Cat

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจะได้รับความนิยมมาก ดังนั้นโกดังสินค้าจะเต็มอยู่เสมอ

ประเภทของโกดังสินค้า

โกดังหรือคลังสินค้าจะมีหลากหลายชนิด ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและการใช้งานของลูกค้า ซึ่งมีความแตกต่าง ดังต่อไปนี้

คลังสินค้าทั่วไป

General Warehouse

คลังสินค้าประเภทนี้ ทำหน้าที่เก็บสินค้าทั่วไปและไม่ต้องการการรักษาดูแลเป็นพิเศษ เช่น ยางไม้ ไม้ ชิ้นส่วนรถยต์ เป็นต้น ดังนั้นการบริการ พื้นที่ตั้ง และราคา จะมีความแตกต่างกับประเภทอื่นๆ

Senior CatSenior Cat

ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีแพลตฟอร์มคอนเทนเนอร์ จะไม่สามารถโหลดสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ได้

สำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถทำการโหลดสินค้าเข้า-ออกจากตู้คอนเทนเนอร์ เราสามารถแกะบรรจุภัณฑ์ออกได้ที่คลังสินค้าทั่วไป หลังจากนั้นนำสินค้าขึ้นรถบรรทุก และทำการส่งสินค้า

Senior SeagullSenior Seagull

ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีแพลตฟอร์มคอนเทนเนอร์ จะไม่สามารถโหลดสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ได้

คลังสินค้าห้องเย็น

Cold Warehouse

จากประสบการณ์ของผู้เขียน รู้สึกได้ว่าความต้องการใช้บริการคลังสินค้าห้องเย็นเพิ่มมากขึ้นจากเดิม

แผงลอยตามร้านค้าถูกรื้อถอนไป ในปี 2018 นั่นหมายความว่า ความต้องการสำหรับการบริโภคอาหารแช่แช็งภายในร้านสะดวกซื้อและซุปเปอร์มาเก็ตมีเพิ่มมากขึ้น

Senior SeagullSenior Seagull

แต่ในปัจจุบัน ก็ยังมีแผงลอยในเห็นอยู่ทั่วไป..

ลูกค้าของบริษัทของเรามีความต้องการใช้บริการคลังสินค้าห้องเย็น สำหรับเก็บอาหารทะเลแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังนั้นบริษัทของเรา จะเสนอคลังสินค้าที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าเท่านั้น

คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

Temperature Room

・ -25 ดีกรี
・ 3 ดีกรี ถึง 5 ดีกรี
・ 5 ดีกรี ถึง 10 ดีกรี
・ 15 ดีกรี ถึง 18 ดีกรี
・ 25 ดีกรี

Senior SeagullSenior Seagull

ในการเยี่ยมชมและตรวจสอบคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ -25 ดีกรี มีความหนาวเย็นมาก

โดยปกติแล้ว อากาศในประเทศไทยจะมีอุณหภูมิสูงกว่า 30 องศา ดังนั้น จำเป็นต้องนำสินค้าไปเก็บรักษาความเย็นในคลังสินค้าห้องเย็น

คลังสินค้าอันตราย หรือ (DG Warehouse)

DG Warehouse

สินค้าอันตราย เช่น สารเคมี จะต้องถูกเก็บรักษาในคลังสินค้าอันตรายเท่านั้น ,เช่นเดียวกับการขึ้นทะเบียนนำเข้าสินค้าอันตรายเข้ามา จำเป็นที่จะส่งภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์และเอกสารเกี่ยวกับคลังสินค้าให้แก่ DIW (Department of Industrial Works, ในประเทศไทย)

เราจะต้องเก็บรักษาสินค้าอันตรายไว้ภายในคลังสินค้าอันตรายเท่านั้น มิเช่นนั้นอาจจะเกิดอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น ไฟไหม้คลังสินค้า เป็นต้น

ทางผู้เขียน ไม่มั่นใจว่ามีคลังสินค้าอันตรายที่ไหนบ้างในประเทศไทย ที่สามารถรองรับสินค้าอันตราย Class 4 (flammable substances) และ Class 5 (oxidizable substances) ทางบริษัทของเราจึงไม่มีบริการคลังสินค้าประเภทนี้

Senior CatSenior Cat

เราจึงต้องแจ้งลูกค้าไปอย่างอ่อนน้อมและปฏิเสธอย่างนิ่มนวล

บริการของเรา มีดังต่อไปนี้ :

・ Class 3: flammable liquid
・ Class 6: poison
・ Class 8: corrosive
・ Class 9: others

สำหรับการรับบริการเก็บรักษาสินค้าอันตรายนั้น ทางบริษัทของเราจะต้องขอเอกสาร MSDS และทำการตัดสินใจก่อนยืนยันกับลูกค้า

สินค้าทัณฑ์บนหรือสินค้าปลอดภาษี

FreeZone

ในการนำเข้าสินค้า จะต้องเสียภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่สำหรับสินค้าทัณฑ์บนและสินค้าปลอดภาษี จะเป็นการนำสินค้ามาผ่านกระบวนการบางอย่างและส่งออกไปอีกครั้ง

บริษัทของเรามีบริการการปิดฉลาก, บรรจุภัณฑ์, ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักรอย่างง่าย รวมถึงการโหลดสินค้ามาจากต่างประเทศ และทำการส่งคอนเทนเนอร์ไปยังประเทศที่ 3 .

ในการทำ Re-export หรือ ของส่งกลับ จะต้องอยู่ใกล้บริเวณสนามบินหรือใกล้ท่าเรือ

Professor LionProfessor Lion

ในประเทศไทย พบกรณีของส่งกลับอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นโอกาสที่จะใช้บริการคลังสินค้าทัณฑ์บนจึงมีมาก

ในกรณีที่นำสินค้ามาจากต่างประเทศและทำการโหลดสินค้าใส่ตู้คอนเทนเนอร์ การบรรจุสินค้า หรือ CFS จะถูกใช้บริการแทนคลังสินค้าทัณฑ์บน ดังนั้น เราจะเลือกข้อเสนอที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าเสมอ

คลังสินค้าสำหรับ B2C

Warehouse for EC

ในปัจจุบัน การซื้อขายออนไลน์เป็นที่นิยมมากในประเทศไทย ทางผู้เขียนก็เคยซื้อของออนไลน์เพราะไม่รู้ว่าจะไปซื้อจากที่ไหน ยกตัวอย่างเช่น บริษัท Lazada และ Shopee ก่อตั้งในปี 2015 ในช่วงแรกผู้บริโภคยังไม่ค่อยให้ความสนใจ เพราะมีข่าวว่าจ่ายเงินและไม่ได้รับสินค้า

Cat & SeagullCat & Seagull

ก่อนหน้านี้ หากใช้บริการซื้อของออนไลน์ ผู้บริโภคทุกคนกังวลว่าจะไม่ได้รับสินค้า

เหตุผลที่บริษัท Rakuten ได้ถอดตัวออกจากประเทศไทย เมื่อปี 2016 คือ ยังไม่มีตลาดในการซื้อของออนไลน์ในในประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา การซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่นเริ่มขยายตัวมากขึ้นและเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เช่น การสั่งอาหารหรือเรียกแท็กซี่ ผ่านแอพที่ชื่อว่า Grab หรือการสั่งอาหารผ่านแอพ Panda Food

Senior CatSenior Cat

ฉันเคยนำเสนอการบริการรถบรรทุกกับทางแอพหนึ่ง แต่ตอนนั้นยังไม่เป็นที่นิยม จึงได้เลิกธุรกิจนั้นไป

ถึงแม้ว่าบริษัทในเครือของเรา มีแผนการดำเนินกิจการ E-commerce สำหรับธุรกิจคลังสินค้า ในการรองรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ เช่น ข้าว,น้ำ โดยสามารถกดสั่งซื้อผ่านแอพลิเคชั่น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค

การนำเสนอบริการคลังสินค้า โดยไม่ใช่แรงงานคน เช่น Alibaba และ Amazon ยังไม่เป็นที่นิยมในประเทศไทย
แต่ทางผู้เขียนคิดว่าจะค่อย ๆ เติบโตและเป็นที่นิยมในอนาคตอย่างแน่นอน

สรุป

ในครั้งนี้ ทางผู้เขียนในอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับคลังสินค้าและโกดังในประเทศไทย โดยบริษัทของเราได้ดำเนินธุรกิจแบบ B2B สำหรับการใช้บริการคลังสินค้าทั่วไป คลังสินค้าห้องเย็น คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ คลังสินค้าอันตราย และคลังสินค้าทัณฑ์บน ในอนาคต บริษัทของผู้เขียนจะขยายธุรกิจแบบ B2B เป็นหนึ่งในคลังสินค้าหลักของเรา

การเลือกที่ตั้งของคลังสินค้าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก หากทางผู้อ่านอยากได้รายละเอียดและคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทของเราได้!