Incoterms 2020 ในกลุ่ม D ซึ่งประกอบไปด้วย DAP,DPU,DDP
Senior CatSenior Cat

Incoterms ในกลุ่ม D ซึ่งประกอบไปด้วย DAP,DPU,DDPSenior SeagullSenior Seagull

วิดีโอแอนนิเมชั่นนี้ มีความยาว 7:36 นาที

Incoterms 2020 ในกลุ่ม D ซึ่งประกอบไปด้วย DAP,DPU,DDP
Incoterms มีการปรับปรุงและแก้ไขในปี 2000, 2010 และ 2020 เพื่อทำให้เกิดความครอบคลุมและง่ายต่อการนำไปใช้มากขึ้น

อย่างไรก็ตามข้อกำหนด DDU และ DAT ที่ยกเลิกไปแล้ว ก็ยังถูกใช้อยู่ในปัจจุบัน

อันดับแรก ขออธิบาย Incoterms คร่าว ๆ กันก่อน Incoterms คือ ข้อกําหนดในการส่งมอบสินค้าหรือเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายที่เป็นสากล เพื่อให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายและภาระความรับผิดชอบสำหรับเทอม DAP, DPU, DDP

เทอม DAP ย่อมาจาก “Delivered at Place”

คือ สินค้าจะถูกส่ง ณ จุดส่งมอบสินค้า

ผู้ส่งออก ชำระค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ปลายทางในประเทศผู้ซื้อ โดยไม่รวมค่าขนส่งสินค้าลงจากพาหนะ
ดังนั้น ผู้ส่งออกจะไม่ต้องขนส่งสินค้าลงจากพาหนะ

ผู้นำเข้า รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนสินค้าลงจากพาหนะ พร้อมทั้งทำพิธีการศุลกากรขาเข้า ภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม

ต่อไป คือ เทอม DPU ย่อมาจาก “Delivered at Place Unloaded”.
คือ สินค้าจะถูกส่งมอบและถูกขนถ่ายลง ณ จุดส่งมอบสินค้า

ผู้ส่งออก ชำระค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ปลายทางในประเทศผู้ซื้อ และยกสินค้าลงจากพาหนะ ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุ

ผู้นำเข้า รับผิดชอบการทำพิธีการศุลกากรนำเข้า
ความแตกต่างระหว่าง DAP และ DPU รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและการขนส่งสินค้าลงจากพาหนะ

อันดับต่อไป คือ DDP ย่อมาจาก “Delivery Duty Paid”.
คือ สินค้าจะถูกส่ง ณ จุดส่งมอบสินค้าและชำระค่าอากร

ผู้ส่งออก รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดและรับภาระความเสี่ยงจนกว่าสินค้าจะจัดส่งถึงปลายทาง
ซึ่งจัดว่าเป็นการขนส่งที่ง่ายสำหรับผู้นำเข้า

สำหรับเทอม DPU และ DAP ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าพิธีการศุลกากร แต่สำหรับเทอม DDP ผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าดำเนินพิธีการศุลกากรและค่าภาษี

ต่อไปเราจะอธิบายค่าใช้จ่ายและภาระความรับผิดชอบสำหรับกลุ่ม D
เทอม DDP ผู้ซื้อรับภาระยกสินค้าลงจากพาหนะ

หากคุณคือผู้นำเข้าสินค้าประเภทเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ เราขอแนะนำให้เลือกใช้เทอม DPU เพราะเทอม DPU ผู้ส่งออกสินค้าจะมีหน้าที่ยกสินค้าลงจากพาหนะ

สำหรับ Incoterms กลุ่ม D เราจะต้องให้ความสำคัญกับสถานที่โหลดสินค้า
ซึ่งควรที่จะบันทึกไว้ในข้อตกลงและในเอกสาร invoice ดังนี้

DPU, DAP, DDP ตามด้วย “ที่อยู่”
ยกตัวอย่างเช่น DPU ABC Warehouse Shinagawa Incoterms 2020

และจะต้องระบุสถานที่เฉพาะเจาะจงให้ชัดเจน

สำหรับกลุ่ม D ผู้ส่งออกจะต้องจัดการเรื่องการขนส่งสินค้า ณ จุดส่งมอบ ที่ทางผู้นำเข้าได้แจ้งไว้ดังนั้น ผู้ขายหรือผู้ส่งออก จะต้องคุ้นเคยกับประเทศปลายทาง

Freight forwarder ที่ใช้ในประเทศนำเข้าสินค้าจะต้อง มีสาขาหรือตัวแทนอยู่ที่ประเทศส่งออกสินค้า

หากทาง Freight forwarder ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ เราจะไม่สามารถใช้เงื่อนไขการขนส่งสินค้าในกลุ่ม D ในกรณีนี้ อาจจะต้องใช้เทอม CFR และ FOB แทน

ข้อควรระวัง เกี่ยวกับ Freight forwarder ในฝั่งประเทศนำเข้า สำหรับการใช้เทอม DDP

สำหรับผู้ส่งออก รับภาระค่าใช้จ่ายภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเหล่านี้ จะสำรองจ่ายโดย Freight forwarder ประเทศผู้นำเข้า และจะเรียกเก็บเงิน Freight forwarder ในประเทศผู้ส่งออกในภายหลัง

บริษัท Freight forwarder บางแห่งในประเทศผู้นำเข้า อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องการสำรองจ่ายล่วงหน้า
เพราะหากสินค้ามีอัตราภาษีสูง ก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องการจ่ายเงินได้ค่ะ

หากคุณอยู่ในบริษัทที่พึ่งเริ่มทำธุรกิจที่สินค้ามีอัตราภาษีที่สูง อาจจะโดนปฏิเสธได้ เพราะ freight forwarder ไม่มีเงินสำรองจ่าย

หากคุณอยู่ในบริษัทที่พึ่งเริ่มทำธุรกิจที่สินค้ามีอัตราภาษีที่สูง อาจจะโดนปฏิเสธได้ เพราะ Freight forwarder ไม่มีเงินสำรองจ่าย

ดังนั้น หากทาง Freight forwarder ในประเทศส่งออก ต้องการใช้เงื่อนไขเทอม DDP
จะต้องส่งเอกสารเรียกเก็บเงินให้แก่ประเทศนำเข้าล่วงหน้า เพื่อที่จะเจรจาเรื่องการจ่ายภาษี

ในปัจจุบันสามารถใช้เงื่อนไขที่ถูกยกเลิก เช่น DDU และ DAT ได้หรือไม่ ?

คำตอบ คือ ได้ เพราะในบางครั้ง บริษัทของเรายังใช้เงื่อนไขเทอม DDU ระบุบนเอกสาร invoice ของลูกค้า

Incoterms ไม่ใช่กฎ แต่คือข้อตกลงและเงื่อนไขเพื่อทำให้เกิดความครอบคลุมและง่ายต่อการนำไปใช้มากขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

หอการค้าระหว่างประเทศแนะนำว่า ให้ใช้เทอม DAP แทน DAT สำหรับ Incoterms 2020

ในการทำธุรกิจซื้อขาย ควรมีข้อตกลงที่ชัดเจนระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ เพื่อแก้ไขปัญหาการซื้อขายต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น

ดังนั้น หากเงื่อนไขเทอม DDU และ DAT ถูกเขียนไว้ในสัญญาและเอกสาร invoice และทางผู้ขายและผู้ซื้อมีข้อตกลงการซื้อขาย ก็จะไม่มีปัญหาในภายหลัง

เป็นอย่างไรกันบ้าง สำหรับ เงื่อนไขการขนส่งสินค้ากลุ่ม D

เราได้แนะนำเงื่อนไขใหม่และเงื่อนไขที่ถูกยกเลิก เช่น DDU แต่ยังคงถูกใช้งานจากอยู่

อย่างที่เราได้บอกไป ว่า Incoterm เป็นเพียงกฎที่สนับสนุนข้อตกลงระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ

อย่างไรก็ตาม เราจะต้องทำความเข้าใจข้อมูลล่าสุด เพราะเป็นที่สิ่งสำคัญสำหรับบุคคลที่ทำงานในวงการโลจิสติกส์
เพื่อความสะดวกและราบรื่นในการทำธุรกิจการลูกค้า