ความแตกต่างระหว่าง Freight Prepaid และ Freight Collect
Senior CatSenior Cat

ความแตกต่างระหว่าง Freight Prepaid และ Freight CollectSenior SeagullSenior Seagull

วิดีโอแอนนิเมชั่นนี้ มีความยาว 6.47 นาที

บทความนี้ เกี่ยวกับ Freight Prepaid และ Freight Collect

Freight Prepaid และ Collect มีความสำคัฐมาก สำหรับการขนส่งสินค้าโลจิสติกส์ หากคุณไม่มีประสบการณ์หรือไม่อยู่ในแวดวงโลจิสติกส์ ก็อาจจะสงสัยได้ ว่าคืออะไร

หรือ หากคุณคือ freight forwarder ก็จะคุ้นเคยกับสองคำนี้ เพราะจะต้องใช้ติดต่อสื่อสารกับ forwarders ที่อยู่ต่างประเทศ

ทำไมถึงมีความสำคัญ เพราะเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมการขนส่งสินค้า
เรามาเจาะลึกรายละเอียดกันเลย..

เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น เราจะเรียกทั้งสองคำนี้ เป็นภาษาอังกฤษ

อันดับแรกเลย Freight หมายความว่า ค่าระวางสินค้า หรือ ค่าขนส่งสินค้า
Prepaid หมายความว่า ล่วงหน้า
และ Collect หมายความว่า การเรียกเก็บ ไม่ว่าจะเป็นเงิน หรืออื่น ๆ

จาก 3 คำเหล่านี้

Freight Prepaid คือการจ่ายเงินล่วงหน้า และ ส่วน Freight Collect คือ การเรียกเก็บเงิน

มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้..คุณสามารถหาเงื่อนไขเหล่านี้ได้บน Air Waybill หรือ ใบตราสินค้าทางอากาศ
ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินทั้งทางเรือและทางเครื่องบิน

อีกทั้ง Freight Prepaid และ Collect จะมีความเกี่ยวข้องกับ Incoterms
Incoterms คือเงื่อนไขการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะระบุว่า ใครคือผู้จ่ายค่าขนส่งสินค้า จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

ดังนั้น การจ่ายเงินล่วงหน้า หมายความว่า จะต้องจ่ายเงินค่าขนส่งสินค้าทางเรือหรือทางอากาศ ณ ประเทศส่งออกสินค้า และการเรียกเก็บเงิน หมายความว่า การเรียกเก็บเงินค่าขนส่งสินค้าทางเรือหรืออากาศ ณ ประเทศนำเข้าสินค้า

Freight Collect ใช้ได้กับเงื่อนไข Ex-Works หรือ FOB ซึ่งผู้นำเข้าจะเป็นคนจ่ายเงินค่าขนส่งสินค้า
สำหรับ Freight Prepaid ใช้ได้กับเงื่อนไข CFR, CIF, DAP และ DDP ซึ่งผู้ส่งออกจะเป็นคนจ่ายค่าขนส่งสินค้า

เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น สำหรับรายละเอียดของ Incoterms เราได้ใส่ลิ้งค์ยูทูปไว้ สามารถกดเข้าไปชมได้

อย่างที่เราได้อธิบายไว้ ว่า Freight Prepaid และ Collect จะถูกเขียนไว้บน B/L และ Air Waybill
สามารถเข้าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับ House B/L และ Master B/L ในช่องยูทูปของเรา

รายละเอียดสำหรับ Freight Prepaid และ Collect ที่ใช้กับเอกสาร House B/L และ Master B/L เราจะอธิบายด้วยตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

ปกติแล้ว ในเงื่อนไข FOB ผู้นำเข้าจะเป็นคนจ่ายค่าขนส่งสินค้าทางทะเล
บนเอกสาร Master B/L จะระบุว่า Freight Collect และ House B/L จะระบุว่า Freight Collect

สำหรับ เงื่อนไข CFR ผู้ส่งออกจะเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งสินค้าทางทะเล เอกสาร Master B/L จะระบุว่า Freight Collect และ House B/L จะระบุว่า Freight Collect เช่นกัน

แต่ก็มีกรณีที่ ประเภทของเงื่อนไข ที่ระบุไว้บน Master และ House B/L แตกต่างกัน
ซึ่งมีกรณีนี้ เกิดขึ้นกับลูกค้าของบริษัทเราเอง

ลูกค้าในประเทศไทยของเรา เริ่มทำธุรกิจกับผู้นำเข้าในประเทศหนึ่ง เริ่มแรก พวกเขาได้ทำข้อตกลง CFR กันไว้
บริษัทของเราในฐานะ forwarders ก็ได้ทำกับการตกลงกับทางสายเรือ ว่าจะได้ใช้เงื่อนไข CFR และเป็น

ก่อนที่สินค้าจะถูกจัดส่งนั้น ผู้นำเข้า ต้องการเปลี่ยนเป็นเงื่อนไข Ex-Works

ซึ่งเราได้ทำการตกลงและได้ดำเนินการกับทางสายเรือไว้ว่าจะใช้ Freight prepaid ไว้แล้ว
แต่ทางลูกค้าคนไทยและผู้นำเข้าสินค้า ได้เปลี่ยนเป็น Freight Collect

เพราะฉะนั้น ในกรณีนี้ Freight Prepaid จะโชว์บนเอกสาร Master B/L
และ Freight Collect จะโชว์บน House B/L

ทางเราได้ตกลงกับทางสายเรือว่าจะจ่ายค่าขนส่งสินค้าล่วงหน้า ดังนั้น เราจึงต้องจ่ายค่าขนส่งสินค้ากับทางสายเรือล่วงหน้าในฝั่งประเทศไทย

ปัญหาที่แท้จริงคือ forwarderในฝั่งประเทศไทย จะต้องเรียกเก็บเงินจากผู้นำเข้าสินค้า

โดยบริษัทของเราจะมีเอเจ้นที่ฝั่งนำเข้าสินค้า ที่คอยติดต่อสื่อสาร ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้
หากเราไม่มีเอเจ้นที่ปลายทาง จะทำให้ยากต่อการได้รับเงินจากบริษัทนำเข้าสินค้า

บริษัทของเรา ก็มีระยะเวลาที่ยากลำบากในการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า

หาก Master และ House มีความแตกต่าง ก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้

ขอย้ำอีกครั้ง ว่า Freight Prepaid และ Freight Collect มีความสำคัญสำหรับเงื่อนไขการขนส่งสินค้า ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องในการชำระเงิน

ในฐานะ forwarder หากคุณไม่เข้าใจเงื่อนไขการขนส่งสินค้าที่มากพอ ก็อาจจะเกิดความสับสนได้ ว่าใครจะต้องเป็นผู้ชำระเงิน

ทางเราจึงอยากให้ทุกท่านได้เข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดที่สำคัญ เพื่อความเข้าใจและเป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจของคุณเอง