เทคนิคในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ INCOTERMS อย่างง่าย
Senior CatSenior Cat

เทคนิคในการทำความเข้าใจ INCOTERMS อย่างง่ายที่สุด คือ การแบ่งเป็นกลุ่มSenior SeagullSenior Seagull

วิดีโอแอนนิเมชั่นนี มีความยาว 4:59 นาที

บทความที่จะนำเสนออีกครั้ง คือ INCOTERMS หรือเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

หัวข้อที่จะนำเสนออีกครั้ง คือ INCOTERMS หรือเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ หลังจากที่เราได้นำเสนอหัวข้อนี้ให้แก่คุณผู้ชมไปนั้น ปรากฎว่าได้รับความสนใจอย่างมาก
มียอดวิวจากคนที่เข้าไปดูวิดีโอเกี่ยวกับ INCOTERMS เป็นจำนวนมาก

ทางเราจึงอยากจะแชร์เทคนิคเกี่ยวกับ INCOTERMS ให้แก่ผู้ที่สนใจให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

อันดับแรก INCOTERMS หรือเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศคืออะไร INCOTERMS คือ ข้อตกลงเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายและภาระความเสี่ยงของสินค้าระหว่างผู้ส่งออกและผู้นำเข้า

ผู้นำเข้าและผู้ส่งออกควรทำความเข้าใจ INCOTERMS ให้ถูกต้อง เพราะต้องวางแผนเรื่องความเสี่ยงและภาระการดำเนินการขนส่ง เพื่อให้การนำเข้า-ส่งออกเป็นไปได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาตามมา

INCOTERMS มีทั้งหมด 11 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกัน

เราจะมาสรุปเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ผู้เริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์ได้เข้าใจกันง่ายขึ้น ดังนี้

เราอยากแนะนำเทคนิคในการทำความเข้าใจ INCOTERMS อย่างง่ายที่สุด คือ การแบ่งเป็นกลุ่ม

ซึ่งมีทั้งหมด 4 กลุ่ม
คือ กลุ่ม E, กลุ่ม F, กลุ่ม C, และกลุ่ม D.

ขั้นตอนแรก เราต้องเข้าใจลักษณะภาพรวมของแต่ละกลุ่ม หลังจากนั้นมาทำความเข้าใจและเจาะลึกแต่ละเงื่อนไขภายในกลุ่ม

กลุ่มแรกคือ กลุ่ม E มีเงื่อนไขเพียงแค่ 1 ประเภท นั่นก็คือ เงื่อนไข Ex-works.

เงื่อนไขเทอม Ex-works. มีดังนี้ เงื่อนไขเทอม Ex-works คือ ผู้นำเข้าสินค้าหรือผู้ซื้อ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและรับภาระความเสี่ยงของสินค้า ตั้งแต่หน้าโรงงานของผู้ขาย จนถึงคลังสินค้าของผู้ซื้อ เงื่อนไขนี้ ไม่ยากเลยใช่มั้ย ?

ต่อไป เราขอแนะนำให้ผู้ชมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขกลุ่ม E และกลุ่ม D

เงื่อนไขกลุ่ม D จะมีความแตกต่างจากกลุ่ม E เงื่อนไขกลุ่ม E คือ ผู้นำเข้าจะมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและสินค้า แต่เงื่อนไขกลุ่ม D คือ ผู้ส่งออกจะมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและสินค้า

สำหรับเงื่อนไขกลุ่ม D ประกอบด้วย DAP, DPU และ DDP สามกลุ่มนี้ จะมีความแตกต่างตรงที่การจ่ายภาษีและอากร รวมถึงการรับผิดชอบสินค้าลงจากพาหนะเมื่อถึงจุดหมายปลายทาง

ดังนั้น สำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์ เราจึงอยากให้ทำความเข้าใจภาพรวมให้เข้าใจ

ต่อไป คือ เงื่อนไขกลุ่ม Fผู้ส่งออกสินค้า จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและสินค้าจนถึงท่าเรือส่งออกสินค้า หลังจากนั้นผู้นำเข้าสินค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

ต่อไปคือ เงื่อนไขกลุ่ม C ผู้ส่งออกรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจนถึงท่าเรือนำเข้า

เงื่อนไขกลุ่ม C ทางผู้ส่งออกจะสิ้นสุดรับภาระความเสี่ยงของสินค้าที่ท่าเรือส่งออก เหมือนเงื่อนไขกลุ่ม F เราขอแนะนำให้ทำความเข้าใจส่วนนี้ให้ดี เพราะอาจจะเกิดความสับสนได้

INCOTERMS หรือเงื่อนไขการขนส่งสินค้าไม่ยากเลยใช่มั้ยไหม เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง เราขอแนะนำให้ทางคุณผู้ชมทำความเข้าใจเป็นกลุ่ม

อันดับแรกเงื่อนไขกลุ่ม E และ กลุ่ม D ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดร่วมกัน
ส่วนเงื่อนไขกลุ่ม F และกลุ่ม C แนะนำให้ทำความเข้าใจด้วยกัน

หลังจากที่ได้ทำความเข้าใจเป็นกลุ่มแล้วนั้น จะสามารถเรียนรู้แต่ละเงื่อนไขได้ง่ายขึ้น

เรามาสรุปแต่ละหัวข้อกัน

INCOTERMS หรือเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้า คือ ข้อตกลงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและภาระความรับผิดชอบสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
และกำหนดขอบเขตการรับผิดชอบอย่างชัดเจน

INCOTERMS มีทั้งหมด 4 กลุ่มเงื่อนไขทางการค้า

เงื่อนไขกลุ่ม E จะมีลักษณะแตกต่างกับเงื่อนไขกลุ่ม D
สำหรับเงื่อนไขกลุ่ม F จะมีลักษณะแตกต่างกับเงื่อนไขกลุ่ม C

เป็นอย่างไรกันบ้าง สำหรับเทคนิคการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ INCOTERMS ในแบบฉบับของเรา

ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดีโอนี้ จะสามารถช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับงานโลจิสติกส์ได้มากขึ้น

เราและทีมงานจะพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นและผลิตผลงานคุณภาพให้แก่ผู้ชมต่อไป