การบรรจุหีบห่อสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
Senior CatSenior Cat

บทความนี้เกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศSenior SeagullSenior Seagull

วิดิโอแอนนิเมชั่นนี้ มีความยาว 9.00 นาที

การบรรจุหีบห่อสินค้า จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้าเป็นสิ่งสำคัญ

การบรรจุภัณฑ์ของสินค้าแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสินค้านั้นๆ การหีบห่อจึงมีความแตกต่างกันไป ทั้งในแง่วัสดุ การออกแบบ และกระบวนการบรรจุหีบห่อ

ดังนั้น ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบการบรรจุพัสดุที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่จัดส่งมาถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยและสมบูรณ์

เรามาดูการบรรจุหีบห่อสินค้าที่ใช้สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
เมื่อพูดถึงการขนส่งระหว่างประเทศ ในบางครั้งก็มีกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายได้เช่นกัน

ยกตัวอย่าง เช่น กระเป๋าเดินทางเกิดการแตกหักในระหว่างการขนส่งสินค้า หรือล้อกระเป๋าเดินทางหายหรือหลุด

การหีบห่อสินค้าสำหรับการส่งทางเครื่องบินและทางเรือ

ในกรณีที่ใช้ไม้เป็นส่วนประกอบในการหีบห่อสินค้า ทางผู้ส่งออกสินค้าจะต้องตรวจสอบกฎระเบียบของทางประเทศนำเข้าสินค้า หากต้องใช้ไม้เป็นส่วนประกอบจะต้องผ่านกระบวนการรมยาวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้ หรือฟูมิเกตนั่นเอง และเมื่อได้รับการฟูมิเกทแล้วทางผู้ให้บริการจะประทับตราที่บรรจุภัณฑ์และจะออกใบรับรอง

ดังนั้นเพื่อควบคุมบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ใช้ในการค้าระหว่างประเทศให้ปราศจากศัตรูพืช และเป็นมาตรฐานสากล ในหลายประเทศจึงมีความเข้มงวดกับเรื่องนี้อย่างมาก ถ้าไม่มีใบรับรองการฟูมิเกท บางประเทศจะไม่รับสินค้า และตีกลับประเทศต้นทางได้

การหีบห่อสินค้าสำหรับส่งทางเครื่องบิน

ในการส่งสินค้าทางเครื่องบิน จะคำนวณน้ำหนักสินค้าจากน้ำหนักจริงและคิดจากขนาดของกล่องบรรจุหีบห่อ

ในการส่งสินค้าทางเครื่องบิน จะคำนวณน้ำหนักสินค้าจากน้ำหนักจริงและคิดจากขนาดของกล่องบรรจุหีบห่อ การหีบห่อสินค้าสามารถนำมาลดค่าระวางสินค้าได้ โดยจะต้องเลือกใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบา
คำอธิบายเกี่ยวกับ volume weight สามารถรับชมได้ลิ้งค์ในวิดีโอ

วัสดุที่นำมาใช้หีบห่อสินค้ามีหลายประเภท เช่น กล่องกระดาษ กระดาษลูกฟูก ลังไม้ทึบ หรือพาเลตไม้

การนำกระดาษลูกฟูกมาใช้ในการขนส่งสินค้า

โดยปกติแล้ว กล่องกระดาษลูกฟูกจะใช้สำหรับการขนส่งสินค้าภายในประเทศ Freight forwarder มักนำกระดาษลูกฟูกห้าชั้นมาใช้ในการส่งสินค้า
แผ่นกระดาษลูกฟูก 2 ชั้น (double wall) คือ กระดาษลูกฟูกที่ประกอบด้วยกระดาษรวม 5 ชั้น ได้แก่ กระดาษทำผิวกล่อง 3 แผ่น และมีลอนลูกฟูก 2 แถว ระหว่างกระดาษทำผิวกล่องแต่ละแผ่น นิยมใช้สำหรับสินค้าที่ต้องการการป้องกันสูง หรือมีน้ำหนักมาก ซึ่งจะมีความแข็งแรงมากกว่ากล่องกระดาษทั่วไป

ในการใช้กระดาษลูกฟูกห้าชั้นและแผ่นกระดาษลูกฟูก 3 ชั้นจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับชนิดของสินค้า

หากต้องการส่งสินค้าทางเครื่องบิน ควรใช้บรรจุภัณฑ์ไม้กับสินค้าที่เปราะบางหรือแตกหักง่าย , เครื่องจักรกลความแม่นยำสูง ,
สินค้าขนาดใหญ่ เพื่อทำให้แน่ใจว่าสินค้าจะไม่เคลื่อนย้ายในระหว่างการขนส่ง

การหีบห่อสินค้าสำหรับส่งสินค้าทางเรือ ในการส่งสินค้าทางเรือ จะต้องหีบห่อสินค้าอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันความเสียหายของสินค้าในระหว่างการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือในระหว่างการขนสินสินค้า

สำหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ จะต้องเลือกใช้วัสดุหีบห่อที่มีความเหมาะสมและปลอดภัยกับสินค้าที่สุด และควรคำนึงถึงเรื่องน้ำรั่วซึมในระหว่างการขนส่ง

ปัญหาน้ำรั่วซึมสินค้าสำหรับการส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้หรือ LCL

การส่งแบบ LCL เนื่องจากสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ มีความหลากหลายอาจมีการวางทับซ้อนกัน
โดยปกติแล้ว ขั้นตอนการบรรจุสินค้าจะอยู่นอกโกดังสินค้า แต่จะอยู่ภายในพื้นที่สถานีบรรจุและคัดแยกตู้คอนเทนเนอร์

ปัญหาที่อาจะเกิดขึ้นได้คือบรรจุภัณฑ์ภายในหรือผลิตภัณฑ์อาจชื้นหรือเปียกโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน

ความชื้นจากการควบแน่นของไอน้ำเป็นปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างการขนส่งสินค้า สามารถเกิดจากความชื้นในแหล่งต่างๆ ได้ เช่น ความชื้นในอากาศ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่แต่งต่างกัน แล้วกลายเป็นเหงื่อ เกาะติดกับสินค้า บรรจุภัณฑ์และภายในตู้คอนเทนเนอร์

หรืออาจะเกิดความเสียหายในระหว่างที่เครนยกตู้คอนเทนเนอร์ลำเลียงขึ้นเรือ ทำให้เกิดรูและน้ำซึมเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์

การบรรจุหีบห่อเครื่องจักรสำหรับการขนส่งสินค้าทางเรือ ในการขนส่งเครื่องจักร จะต้องเลือกใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงสูงเพื่อป้องกันความเสียหาย วัสดุที่นำมาใช้ จะเป็นประเภทสูญญากาศ

เป็นการบรรจุที่มีการดูดอากาศในบรรจุภัณฑ์ออกไป ทำให้ภายในมีภาวะเป็นสูญญากาศ เพื่อป้องกันความชื้นเข้าสู่เครื่องจักร
หลังจากนั้น นำไปบรรจุใส่ในลังไม้ทึบหรือกล่องกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ในการขนส่งสินค้าจะต้องเจอสภาพอากาศและความชื้นที่แตกต่างกันมาก

ดังนั้น จึงจะต้องเลือกใช้วัสดุที่สามารถป้องกันสนิมและเชื้อรา เพื่อป้องกันความเสียหายของสินค้า

วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้

ไม้ที่นำมาใช้เป็นวัสดุในการบรรจุสินค้า มีหลากหลายประเภท เช่น ไม้เนื้ออ่อน แผ่นไม้บางวีเนียร์ และการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการส่งออกต้องอยู่ภายใต้มาตรการสุขอนามัยพืชระหว่างประเทศ ฉบับที่ 15 หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า ISPM15

สำหรับไม้บางวีเนียร์ คือ วัสดุปิดผิวที่ทำมาจากเยื่อไม้แผ่นบางๆที่ฝานมาจากท่อนซุง แล้วนำมาอบ และอัดต่อกันเป็นแผ่น
มีราคาถูก แต่ไม่เหมาะสำหรับการนำมาบรรจุสินค้าที่มีขนาดใหญ่

ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นนั้น ไม้บางวีเนียร์ไม่ต้องผ่านการรมยา

ลังไม้ทึบ เป็น PACKING (แพ็คกิ้ง) ที่มีความแข็งแรงสูง ป้องกันการกระแทกได้รอบด้าน ผนังทึบ
และสามารถรับน้ำหนักได้มาก

แต่ข้อเสีย คือ ลังไม้อาจเกิดความเสียหายจากขั้นตอนการเปิดตรวจสินค้าของศุลกากร

และเป็นPACKING (แพ็คกิ้ง) สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าสูง และโอกาสเสียหายสูง

ลังไม้แบบโปร่ง มีความแข็งแรงสูง แต่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับลังแบบทึบ และการป้องกันความเสียหาย น้อยกว่า เนื่องจากผนังโปร่งลักษณะเป็นเพียงโครงไม้ ไม่สามารถป้องการทิ่มแทงจากวัตถุภายนอกได้ ข้อดีคือ มีน้ำหนักเบา

พาเลท : พาเลทไม้หรือพาเลทพลาสติก คือ แท่นสำหรับวางสินค้า ในการใช้พาเลทเป็นแท่นรองรับสินค้า ช่วยลดความเสียหายของสินค้าในระหว่างการขนส่งหรือระหว่างการเคลื่อนย้ายได้ดี และเหมาะสำหรับใช้ร่วมกับ PACKING (แพ็คกิ้ง) ชนิดอื่น ๆ ได้ดี

สกิดพาเลท

จะมีความแตกต่างพาเลททั่วไป คือ สามารถปรับขนาดของพาเลทให้ได้ตามขนาดของสินค้าจริงเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายและเพิ่มความปลอดภัยของสินค้าแต่จะใช้ระยะเวลานานในการบรรจุสินค้า

ในกรณีที่ต้องการส่งสินค้าที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก ทางเราขอแนะนำให้เลือกใช้กล่องหรือวัสดุที่เหมาะสมกับสินค้า
และหากสินค้ามีขนาดใหญ่ แนะนำให้ใช้พาเลทหรือสกิด

การเลือก Packing เพื่อการนำเข้าและส่งออกนั้น ควรพิจารณาจากความเหมาะสมของสินค้าแต่ละชนิด

เนื่องจากสินค้าบางชนิดอาจต้องการ Packing ที่ป้องกันความเสียหายที่มีมากกว่าสินค้าชนิดอื่น ๆ เช่น สินค้าที่เสี่ยงต่อการแตกหักระหว่างการขนส่ง
หากศึกษาเรียนรู้และเลือกใช้ให้เหมาะกับประเภท ลักษณะของงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ ก็จะส่งผลต่อต้นทุนการผลิต
สามารถทำให้ผลประกอบการมีกำไรเพิ่มมากขึ้นได้