หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ชำนาญการศุลกากร
Senior CatSenior Cat

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ชำนาญการศุลกากรSenior SeagullSenior Seagull

สามารถรับชมวิดิโอแอนนิเมชั่น เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น..

ผู้ชำนาญการศุลกากรมีหน้าที่อะไรบ้าง ?
หากคุณไม่ได้อยู่ในแวดวงของการขนส่งสินค้าโลจิสติกส์ ก็อาจจะไม่คุ้นเคยว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรมีหน้าที่อะไรบ้าง

หลายคนอาจจะเข้าใจว่า มีหน้าที่ในการลดภาษีศุลกากรและอาจจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ในการทำงาน
บทความนี้จะอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจ

เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะมีความชำนาญในด้านการทำพิธีการศุลกากร

โดยจะได้รับงานมาจากบริษัทต่าง ๆ ผู้ส่งออกสินค้า ผู้นำเข้าสินค้า และมีหน้าที่ส่งเอกสาร เพื่อรับการอนุมัติเมื่อมีการนำเข้าและส่งออกสินค้า

ขั้นตอนการทำใบขนสินค้า คือหน้าที่ของผู้ชำนาญการศุลกากร

เมื่อได้รับเอกสารมาจากลูกค้าแล้ว หลังจากนั้นจะส่งเอกสารและข้อมูลไปยังกรมศุลกากรเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล

เอกสารที่ผู้ชำนาญการศุลกากรจะได้รับมาจากลูกค้าคือ invoice, packing list และเอกสารอื่นๆที่ใช้ในการนำเข้าและส่งออกสินค้า

หลังจากนั้นจะเป็นตัวแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าในการส่งข้อมูลและเอกสารไปยังกรมศุลกากร
และเข้ารับการตรวจสอบและการอนุมัติจากกรมศุลกากร

การทำใบขนสินค้าขาเข้าและขาออก การทำใบขนสินค้าขาเข้าจะมีความเข้มงวดมากกว่าการทำใบขนสินค้าขาออก
เพราะมีสินค้าต้องห้ามที่ไม่สามารถนำเข้ามาในประเทศได้ เช่น อาวุธและสารเสพติด

รายละเอียดเกี่ยวกับการทำใบขนสินค้าขาเข้ามีดังนี้

เอกสารที่จำเป็นในการทำใบขนสินค้าขาเข้า มีดังนี้

เอกสาร Invoice
Packing list
B/L
Arrival Notice
เอกสารข้อมูลและรายละเอียดของสินค้า
เอกสารรับรองถิ่นกำเนิด
และใบอนุญาต

ในการนำเข้าสินค้า จะต้องเตรียมเอกสารและส่งให้กับผู้ชำนาญการศุลกากร

หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเอกสาร invoice และตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากร

HS CODE หรือ พิกัดศุลกากร เป็นระบบการจำแนกประเภทและระบุชนิดสินค้าด้วยรหัสตัวเลข 9 หลัก

หลังจากนั้นจะตรวจสอบภาษีนำเข้าส่งออกระหว่างประเทศ และข้อตกลงทางการค้าที่สามารถนำมาลดภาษีได้ เช่น EPA
ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการนำเข้ามะม่วง จากประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุ่น สามารถใช้ EPA ในการลดภาษีได้ 0%

กรมศุลกากรและตัวแทนออกของจะแจ้งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นจะเรียกว่า NACCS แต่ในประเทศไทย จะเรียกว่า EDI.

เมื่อทางผู้ชำนาญการศุลกากรใส่ข้อมูล HS code และ มูลค่าสินค้าแล้ว ค่าภาษีจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ

หน้าที่ของผู้ชำนาญการศุลกากร อาจจะดูง่ายและไม่ซับซ้อน

ในการทำเอกสารแต่ละฉบับ อาจใช้เวลาเพียงแค่ 5 นาที
แต่ทางกลับกันอาจใช้เวลามากกว่า 1 วัน เพื่อจัดการเอกสารทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์

ในมีบางงานที่มีสินค้ามากกว่า 100 รายการในเอกสาร invoice เจ้าหน้าที่จะต้องระบุพิกัด HS code และอัตราภาษีสำหรับแต่ละรายการ
ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลานานในการทำเอกสาร

สินค้าบางรายการง่ายต่อการระบุพิกัด HS code แต่บางรายการก็ไม่ง่ายที่จะหาพิกัดให้เหมาะสมที่สุด
ในกรณีนี้ เราขอแนะนำให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ศุลกากรล่วงหน้า

เพราะในการระบุพิกัดสินค้านั้น จะเกี่ยวข้องกับอัตราภาษี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการนำเข้าสินค้า

การทำใบขนสินค้านำเข้าในประเทศญี่ปุ่น
ในประเทศญี่ปุ่น มีการทำใบขนสินค้าขาเข้า ทั้งหมด 3 รูปแบบ

1. รูปแบบที่สามารถได้รับการอนุญาตทันที
2. รูปแบบที่ตรวจสอบเอกสารแล้ว ได้รับการอนุญาต
3. รูปแบบที่ตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบสินค้าจากนั้นจะได้รับอนุญาต

เมื่อเรากดปุ่มส่งในระบบ NACCS แล้ว ตัวเลข 1,2, หรือ 3 จะแสดงตัวเลขแบบสุ่มบนหน้าจอ

หากแสดงตัวเลข 1 ก็จะได้รับอนุญาตทันที
หากแสดงตัวเลข 2 หรือ 3 จะต้องเตรียมเอกสารที่สำคัญเพื่อทำการตรวจสอบ

หลังจากส่งเอกสารให้กรมศุลกากร และรอให้ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมา

หากเอกสารไม่มีปัญหา ก็จะได้รับการอนุญาตปล่อยสินค้า
แต่ถ้าหากต้องตรวจสอบสินค้า ก็จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การตรวจสอบสินค้า ในการตรวจสอบสินค้า ทางเจ้าที่ศุลลากรและตัวแทนเดินพิธีการจะกระทำร่วมกัน

ปกติแล้ว เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะเข้มงวดและให้ความสำคัญมากในระหว่างการตรวจสอบสินค้า

โดยเจ้าหน้าที่จะสุ่มเลือกกล่องสินค้าจากตู้คอนเทนเนอร์ และทำการตรวจสอบสินค้าภายในกล่อง
ว่าบรรจุสินค้าและมีจำนวนสินค้าทั้งหมดตรงกับตามเอกสาร Invoice

หากพบปัญหาเกี่ยวกับสินค้า ทางตัวแทนเดินพิธีการจะประสานงานกับเจ้าของสินค้า
เพื่อขอรายละเอียดและส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากร

ผู้ชำนาญการศุลกากรสามารถให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และลดปัญหาความผิดพลาดอันที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทได้ในภายหลัง

สามารถคำนวณและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ

ทางเราขอแนะนำให้จัดเตรียมเอกสารที่ถูกต้องและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการทำงานของผู้เชี่ยวชาญด้านศุลกากร
เพื่อความสะดวกและราบรื่นในการทำงาน