ประเภทของ BL – Original B/L, Surrendered B/L, Sea Waybill
Senior CatSenior Cat

ประเภทของ B/L ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศSenior SeagullSenior Seagull

วิดีโอแอนนิเมชั่นนี้ มีความยาว 7:16 นาที

บทความนี้ เกี่ยวกับประเภทของ B/L ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ก่อนที่จะพูดถึง B/L ขออธิบายหน้าที่ของ B/L อย่างคร่าวๆให้ฟังก่อน

B/L เป็นเอกสารที่สำคัญ สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และผู้นำเข้าจะต้องมีเอกสาร B/L เพื่อนำไปรับสินค้า เมื่อ B/L แลกกับ D/O จะมีใบส่งของ เพื่อเป็นหลักฐานในการส่งมอบสินค้า หลังจากนั้นผู้นำเข้าจะนำ D/O ไปรับสินค้า

หน้าที่ของเอกสาร B/L เราได้อธิบายไว้และได้อัพโหลดลงช่องยูทูปของเรา โดยผู้ชมสามารถกดเข้าไปรับชมรายละเอียดได้เลย..

ประเภทของ B/L มีดังต่อไปนี้
B/L มีทั้งหมด 3 ประเภท คือ

・Original B/L
・Surrendered B/L
・Sea Waybill

รายละเอียดของแต่ละ B/L มีดังต่อไปนี้

อันดับแรก คือ Original B/LOriginal B/L จะมีทั้งหมด 3 แผ่น ใน 1 ชุด คุณสามารถส่ง Original 3 ใบ โดยส่งแยกเป็นสองครั้ง เพื่อป้องกันการสูญหายของเอกสาร

Original B/L, มีความหมายว่า เป็นเอกสารต้นฉบับ
ผู้นำเข้าจะต้องมีเอกสาร Original B/L ตัวจริงเท่านั้น ไม่ใช่ตัวก็อปปี้ ในการไปรับสินค้า

ขั้นตอนของ Original B/L

Forwarder ทางฝั่งส่งออก จะออกเอกสาร Original B/L ได้ ก็ต่อเมื่อเรือ ออกจากท่าเรือไปเรียบร้อยแล้ว
ผู้ส่งออก จะส่งเอกสาร Original B/L ไปให้ผู้นำเข้าโดยผ่าน courier เช่น DHL หรือ FedEx
เมื่อเรือไปถึงท่าเรือปลายทางแล้ว Forwarder ในฝั่งผู้นำเข้า จะออกเอกสาร D/O
เมื่อได้รับเอกสาร Original B/L จะต้องนำไปแลกกับ D/O เพื่อไปรับสินค้า

ต่อไป คือ Surrendered B/L
Surrendered B/L จะสะดวกรวดเร็วและไม่ต้องใช้เอกสารตัวจริงในการไปรับสินค้า

Surrender คืออะไร ? เป็นเอกสาร B/Lฉบับสมบูรณ์ ที่ถูกออกโดยสายเรือในฝั่งของผู้ส่งออก ในกรณีของ surrendered จะไม่ใช่เอกสารฉบับจริง

ผู้นำเข้าสามารถนำ Surrendered B/L ไปแลก D/O กับทางสายเรือ เพื่อเคลียร์สินค้าได้เลย Surrendered B/L จะถูกประทับตราหน้า B/Lว่า “Surrendered” และส่งข้อมูล “Telex Release.” “Telex Release” เป็นการลงบรรทึกการทำ Surrender เพื่อให้เอกสารตรงกับตัวแทนสายเรือที่ปลายทาง

ทำไมถึงต้องใช้ Surrender B/L ? ในปัจจุบัน เราใช้เรือเร็วส่งสินค้า ไปยังจุดหมายปลายทาง บ่อยครั้งที่สินค้ามาถึงท่าเทียบเรือก่อนที่ B/L จะมาถึง

โดยเฉพาะในกรณีที่ส่งสินค้าไปประเทศเพื่อนบ้างที่มีระยะทางไม่ไกล เรือจะวิ่งเพียงแค่ 3-4 วันถึงท่าเรือปลายทาง
ผู้ส่งออกต้องการสั่งปล่อยสินค้าที่ปลายทาง แต่เนื่องจากส่งเอกสารไปให้ผู้รับสินค้าไม่ทันเรือถึง

ซึ่งการใช้ Surrendered B/L ก็จะสะดวกและลดเวลาได้เป็นอย่างมาก

จะแตกต่างจาก Original B/L เพราะจะต้องใช้เอกสารตัวจริงในการรับสินค้า สำหรับ Surrendered B/L ผู้ส่งออกสามารถให้ทาง Forwarder ออกเอกสาร surrender B/L และจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่สายเรือ

หลังจากนั้น ผู้ส่งออกจะต้องออกส่ง E-mail แจ้ง Agent ที่ปลายทางให้ทราบ

อันดับสุดท้าย คือ Sea Waybill , Sea Waybill คือ เป็นเอกสารในการรับส่งสินค้า โดยผู้รับสินค้าไม่ต้องยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้รับสินค้าตัวจริง
และการที่ผู้รับสินค้าสามารถรับสินค้าได้อย่างง่ายดายนี่เอง ทําให้ Sea Way Bill ไม่นิยมใช้เพราะจะไม่ปลอดภัยในการทำธุรกิจ

แต่ Waybill ก็มีข้อดี คือ เมื่อ Waybill ถูกออก ผู้นำเข้าเป็นชื่อเดียวกันกับลูกค้าปลายทางที่ระบุไว้ในเอกสาร ก็สามารถไปรับสินค้าได้

Sea Waybill จึงเป็นเอกสารที่ง่าย สะดวกรวดเร็ว ราคาถูก และไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารไปยังปลายทาง

ผู้ส่งออก จะแจ้งว่าต้องการให้ออกเอกสาร Waybill ไม่ใช่ B/L
เมื่อเรือออกจากท่าไปแล้ว Waybill จะถูกออกจากสายเรือและส่งไปยังผู้ส่งออก
ผู้ส่งออกจะต้องส่ง e-mails เพื่อแจ้งเตือนผู้นำเข้า
หลังจากนั้น นำไปแลกเอกสาร D/O และทำการตรวจสอบว่าเป็นลูกค้าตัวจริง จึงจะสามารถไปรับสินค้าได้
In the extreme, if Waybill is issued and the importer can prove that to be its owner, the cargo can be picked up.

การที่ Sea Waybill มีความสะดวกและรวดเร็วนั้น ก็มีความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน

เพราะเมื่อ Waybill ถูกออกมานั้น เราสามารถไปรับสินค้าได้ ผู้ส่งออกอาจะมีความเสี่ยงเรื่องการชำระเงิน ว่าผู้ซื้ออาจจะไม่จ่ายเงินได้

ในการเลือกใช้ Sea Waybill จะถูกใช้เมื่อผู้ส่งออกและผู้นำเข้า ทำการค้าขายมาเป็นเวลานานและเกิดการเชื่อใจซึ่งกันและกัน หรือได้รับความเชื่อมั่นระหว่างบริษัท

เป็นอย่างไรกันบ้าง สำหรับประเภทของ B/

Original B/L
Surrendered B/L
Sea Waybill

B/L แต่ละประเภทมีลักษณะการใช้การที่แตกต่างกัน เราอยากให้ทางผู้อ่านได้เข้าใจเนื้อหา และรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับบทความนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจ