ข้อตกลงทางการค้า “กลุ่ม C” – CFR, CIF, CPT, CIP

บทความในครั้งนี้ คือ ข้อตกลงในกลุ่ม C ได้แก่ – CFR/CIF/CPT/CIP.

บริษัทของเราในฐานะ freight forwarder ในประเทศไทย เลือกใช้ข้อตกลงในการส่งออกสินค้าเทอม CFR และ CIF ในการส่งออกสินค้าจากประเทศไทย

วิดีโอแอนนิเมชั่นเกี่ยวกับ CFR/CIF/CPT/CIP

Incoterms คืออะไร ?

“INCOTERMS” คือ เงื่อนไขและ ข้อกําหนดในการส่งมอบสินค้า ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายที่เป็นสากล

เพื่อให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต่างๆ

CFR และ CIF

เงื่อนไขการขนส่งสินค้าเทอม CFR และ CIF

CFR คือ “Cost and Freight หรือในบางครั้งอาจจะเขียนว่า “C&F” แต่ที่ถูกต้องคือ “CFR”.

CIF คือ “Cost, Insurance and Freight”. ความแตกต่างระหว่างสองเทอมนี้คือ การทำประกันภัยสินค้า
เพราะ “I” ย่อมาจาก “Insurance”, ซึ่งแปลว่าการทำประกัน.

เงื่อนไขการขนส่งสินค้าเทอม CFR และ CIF คืออะไร ?

ผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจนกระทั่งสินค้าขนส่งถึงท่าเรือปลายทาง

ภาระความรับผิดชอบเทอม CFR และ CIF

ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้า
เมื่อสินค้าผ่าน กาบระวางเรือไปแล้ว ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งความเสี่ยงภัยในการขนส่งสินค้าเป็นภาระของผู้ซื้อทันที

ข้อควรระวังสำหรับเทอมนี้ คือ สถานที่ในการรับผิดชอบสินค้าและค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกัน

การทำประกันภัยเทอม CFR และ CIF

ในเทอม CIF ผู้ส่งออก ต้องรับผิดชอบการทำประกันภัยสินค้าระหว่างการขนส่งจนถึงปลายทาง

เทอม CFR จะไม่รวมการทำประกันภัยแต่ถ้าหากต้องการเพิ่ม ทางผู้ซื้อจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

การทำประกันภัยสินค้า

・CIF:ผู้ส่งออกเป็นผู้ทำประกันภัย
・CFR:ผู้นำเข้าเป็นผู้ทำประกันภัย แต่ปกติแล้วจะไม่มีการทำประกันภัยสำหรับเทอมนี้

มุมมองสำหรับผู้ส่งออกและผู้นำเข้า

มุมมองสำหรับผู้ส่งออก

หากผู้ส่งออกต้องการส่ง สินค้าในปริมาณมาก และมีการทำธุรกิจร่วมกับทาง freight forwarder ที่มีประสบการณ์ในการส่งออกสินค้า

ซึ่งจะมีข้อได้เปรียบหากเลือกใช้การขนส่งเทอม CRF หรือ CIF.

Senior CatSenior Cat

หากส่งออกสินค้าในปริมาณที่มาก จะทำให้ค่าเฟรทถูกลง

มุมมองสำหรับผู้นำเข้า

หากคุณนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็น ครั้งแรก หรือทาง freight forwarder ไม่คุ้นเคยกับประเทศที่ต้องนำเข้าสินค้ามาก่อน

คุณอาจจะเลือกใช้การขนส่งสินค้าแบบ CFR หรือ CIF เพราะทางผู้ส่งออก จะรับภาระความผิดชอบสินค้าเพิ่มมากขึ้น

CPT และ CIP

ข้อตกลงในกลุ่ม C ประกอบด้วยเงื่อนไข CFR และ CIF รวมไปถึง CPT และ CIP

ภาระความรับผิดชอบสำหรับ CPT และ CIP

สำหรับเทอม CFR และ CIF เงื่อนไขการส่งมอบนี้ ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อ ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้า

สำหรับเทอม CPT and CIP เงื่อนไขการส่งมอบนี้ ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อได้ส่งมอบสินค้าให้ผู้รับขนส่งที่ระบุโดยผู้ซื้อ ณ สถานที่ของผู้รับขนส่งสินค้าที่เมืองท่าต้นทาง

ซึ่งเงื่อนไขนี้จะถูกใช้กับ การขนส่งทางเรือด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์

Senior CatSenior Cat

CFR/CIF: ความเสี่ยงจะถูกเปลี่ยน เมื่อส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้า


カモメ先輩カモメ先輩

CPT/CIP: ความเสี่ยงจะถูกเปลี่ยน เมื่อส่งมอบสินค้าให้ผู้รับขนส่งที่ระบุโดยผู้ซื้อ ณ สถานที่ของผู้รับขนส่งสินค้าที่เมืองท่าต้นทาง

ภาระความรับผิดชอบสำหรับข้อตกลงใน “กลุ่ม C”

ผู้ส่งออกจะรับผิดชอบสินค้า จนเรือถึงปลายทาง

ความแตกต่างระหว่าง CPT และ CIP

ต่อไปคือความแตกต่างระหว่างเทอม CPT และ CIP ;

Senior CatSenior Cat

CPT คือ “Carriage Paid To”.


Senior SeagullSenior Seagull

CIP คือ “Carriage and Insurance Paid To”.

ความแตกต่างระหว่างสองเทอมนี้ คือ การทำประกันภัย เพราะ “I” ในเทอม CIP ย่อมาจากคำว่า insurance, ส่วนเทอม CPT จะไม่รวมการทำประกันภัยสิน

สรุป

สำหรับครั้งนี้ เราได้อธิบายเกี่ยวกับ ข้อตกลงในกลุ่ม C ว่ามีข้อดีอย่างไรบ้าง

มีค่าใช้จ่ายและภาระความรับผิดชอบทั้งฝั่งผู้นำเข้าและส่งออก
และควรพิจารณาปริมาณของสินค้าด้วย

การส่งสินค้าเทอม CFR and CIF ถูกนำมาใช้บ่อยในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ดังนั้น เราควรที่จะต้องทำความเข้าใจรวมไปถึงรายละเอียดให้ดี