ขั้นตอนในการนำเข้าและส่งออกสินค้าทางเรือ สำหรับผู้เริ่มต้น!

วันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนในการขนส่งสินค้าทางเรือ หัวข้อหลักในวันนี้ คือ การส่งสินค้าแบบ FCL หรือแบบเต็มตู้นั่นเอง

สงสัยกันไหม ว่าสินค้าขนส่งทางเรือได้อย่างไร ?

อันดับแรก เราอยากให้ผู้อ่านได้เข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมกันก่อน ว่ามีขั้นตอนการขนส่งอย่างไรและมีเอกสารสำคัญอะไรบ้าง

วิดีโอแอนนิเมชั่น

ทางเราได้จัดทำวิดีโอเกี่ยวกับขั้นตอนในการขนส่งสินค้าอย่างละเอียด ที่มาพร้อมกับแอนนิเมชั่นสุดน่ารัก เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น

ขั้นตอนในการขนส่งโลจิสติกส์

1. สินค้าถูกผลิตออกมาจากโรงงาน / 2. มีคำขอการซื้อสินค้าจากลูกค้าส่งมายัง Forwarder / 3. Forwarder เตรียมการจัดส่งสินค้า / 4. ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน / 5. รถหัวลากไปรับตู้คอนเทนเนอร์เปล่า / 6. นำตู้คอนเทนเนอร์ไปบรรจุสินค้าที่โรงงานของลูกค้า

7. เมื่อสินค้าถึงที่ท่าเรือ จากนั้นส่งข้อมูล VGM และทำพิธีการศุลกากรขาออก / 8. คอนเทนเนอร์โหลดขึ้นเรือ / 9. เอกสาร B/L จะถูกออกหลังจากที่เรือออกจากท่าไปแล้ว / 10. ถือว่าการขนส่งสินค้าทางเรือสิ้นสุด / 11. เอกสาร Arrival Notice จะถูกส่งไปยังผู้นำเข้า 2-3 วันก่อนวันที่เรือถึง / 12. ผู้นำเข้าชำระค่าธรรมเนียมและส่งเอกสาร B/L. / 13. หลังจากนั้นผู้นำเข้าจะได้รับเอกสาร D/O จาก Forwarder

14. ทำพิธีการศุลกากรนำเข้า / 15. เคลียร์สินค้า / 16. หลังจากนั้น จึงจะสามารถไปรับสินค้าได้

Cat・Sea GullCat・Sea Gull

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมานี้ สินค้าก็จะมาถึงมือของลูกค้าปลายทางเป็นที่เรียบร้อย

สินค้าถูกผลิตออกมาจากโรงงาน

เรามาเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานที่โรงงานกันก่อน

โรงงานอุตสาหกรรม จะมีการผลิตสินค้าเป็นประจำทุกวัน เมื่อผลิตเสร็จก็จะบรรจุลงตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ

ลูกค้าของบริษัทเราเอง ก็ใช้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ ในการขนส่งสินค้าหลากหลายชนิด เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์, อาหารแช่แข็ง, กระดาษ, ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง, เครื่องสำอาง, เศษโลหะ,ชิ้นส่วนบรรจุภัณฑ์ และอื่นๆ

Senior CatSenior Cat

บริษัทของเรา มีลูกค้าหลากหลายประเภท

Senior SeagullSenior Seagull

ซึ่งมีความแตกต่างกัน!

ส่ง Booking มายัง Forwarder

เมื่อตรวจสอบคุณภาพของสินค้าเสร็จแล้ว ตัวแทนของโรงงานก็จะส่ง Booking มายัง Forwarder.

เพื่อทำการจองเรือ โดยจะส่งรายละเอียดของสินค้า เช่น

・ประเภทของ Container
・จำนวนของ Container
・วันบรรจุสินค้า
・สถานที่บรรจุสินค้า
・วัน Cut Off
・ETD
・ETA
・Free Time
・ต้องการเรือ Direct หรือ Transship

และ อื่น ๆ

Forwarder เตรียมการจัดส่งสินค้า

หลังจากได้รับข้อมูลจากลูกค้าแล้ว Forwarder จะมีหน้าที่จัดเตรียมเรือ รถบรรทุกสินค้า การทำพิธีการศุลกากร และยืนยันเอกสารสำคัญต่าง ๆ

โดยทั่วไปแล้ว ลูกค้าจะขอบริการแบบครบวงจร เพื่อความสะดวกสบายในการติดต่อและสอบถามข้อมูล

Senior CatSenior Cat

บริษัทของเรามีบริการแบบครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า

ตรวจสอบรายละเอียดและเอกสารให้ครบถ้วน

เราจะต้องตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด เพื่อความถูกต้องและป้องกันความผิดพลาดที่จะตามมา หากเจ้าหน้าที่พบว่าเอกสารไม่ถูกต้อง อาจจะทำให้สินค้าของเราไม่สามารถขึ้นเรือได้.

นอกจากนี้ หากใบรับรองถิ่นกำเนิด หรือ COA มีข้อผิดพลาด สินค้าจะไม่ได้รับอนุญาตสำหรับการลดภาษี ดังนั้น เราจะต้องใส่ใจและให้ความสำคัญกับเอกสารทุกขั้นตอน

Senior SeagullSenior Seagull

โปรดตรวจสอบเอกสารให้ละเอียด เพื่อลดข้อผิดพลาด!

รถหัวลากไปรับตู้คอนเทนเนอร์เปล่า

หลังจากนั้น เราจะต้องไปรับตู้คอนเทนเนอร์เปล่าที่ลานรับตู้ และนำไปบรรจุสินค้าที่สถานที่บรรจุสินค้าที่ลูกค้าได้แจ้งไว้

ในลานตู้คอนเทนเนอร์นั้น จะเต็มไปด้วยตู้คอนเทนเนอร์ของสายเรือต่าง ๆ ที่ถูกทำความสะอาดและถูกซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการไปรับตู้คอนเทนเนอร์เปล่า เราจะต้องตรวจสอบสภาพของตู้อย่างละเอียด ให้ตรงกับประเภทสินค้าและความต้องการของลูกค้า

โดยผู้ขับรถ จะเป็นผู้ตรวจสภาพตู้เบื้องต้นก่อนจะเข้าบรรจุที่โรงงานของลูกค้า

ตู้คอนเทนเนอร์ไปบรรจุสินค้าที่โรงงานของลูกค้า

สำหรับลูกค้าบางราย อาจจะบรรจุสินค้าเป็นจำนวนหลายตู้ในแต่ละครั้ง เราจะต้องประสานงานกับผู้ขับรถเรื่องเวลาในการเข้าบรรจุ
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการบรรจุสินค้า

ในขณะบรรจุสินค้าลงตู้คอนเทนเนอร์ เราจะต้องมั่นใจว่าสินค้าจะไม่เคลื่อนย้ายในระหว่างการขนส่ง

เมื่อสินค้าถึงที่ท่าเรือ

จากนั้นทำการส่งข้อมูล VGM และพิธีการศุลกากรขาออก

หลังจากบรรจุสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางผู้ขับรถต้องนำตู้สินค้าไปคืนที่ท่าเรือที่ระบุไว้ใน Booking ภายในระยะเวลาที่กำหนดใน Booking

หรือที่เรียกว่า Cutt off คือ วันและเวลาที่จะต้องคืนตู้คอนเทนเนอร์ได้อย่างช้าที่สุด

Container Return คือ ทางผู้ขับรถจะต้องนำตู้เข้าไปคืนที่ท่าเรือก่อนวัน,เวลาที่ระบุไว้ในบุคกิ้ง และก่อนเวลาที่จะต้องนำสินค้าโหลดขึ้นเรือ

・AFR คือ การส่งข้อมูลของสินค้าล่วงหน้า 24 ชั่วโมง ก่อนการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น
・VGM คือ การยืนยันปริมาณรวมของน้ำหนักทั้งหมดของสินค้าและสิ่งของทุกอย่างที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์รวมถึงน้ำหนักตู้คอนเทนเนอร์ด้วย
หรือเข้าใจง่ายๆว่า เป็นการยืนยันน้ำหนักตู้สินค้านั่นเอง

และจะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม สำหรับการทำพิธีการศุลกากรขาออก

Senior CatSenior Cat

หากต้องการส่งออกไป USA, AMS จะต้องเตรียมข้อมูลไว้

เทอร์มินอล

ตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมาก จะถูกรวบรวมอยู่ในเทอร์มินอล

ดังนั้น “วันคัทออฟ” มีความสำคัญ เพราะว่าเป็นตัวกำหนดเวลาในลำเลียงตู้ขึ้นและลงจากท่าเรือ

Senior SeagullSenior Seagull

ลูกค้าบางราย ต้องการขยายวัน cut off

การลำเลียงตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นเรือ

ตู้คอนเทนเนอร์จะถูกยกขึ้นเรือโดยเครน หรือที่เราเรียกกันว่า Gantry crane.

น้ำหนักของสินค้า จึงมีความสำคัญมาก

น้ำหนักของตู้คอนเทนเนอร์

ลูกค้าบางคนเข้าใจว่า สามารถบรรจุน้ำหนักของตู้ 20 ฟุต จำนวน 2 ตู้ ลงในตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุตได้

แต่ในความเป็นจริงแล้ว สามารถบรรจุได้แค่ 25 ตัน ไม่ว่าจะเป็นตู้ขนาด 20 ฟุตหรือ 40ฟุต

พื้นที่บนเรือ

ในรูปภาพ เราจะเห็นว่าตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมากถูกวางลงในพื้นที่บนเรือ

การออกเอกสาร B/L

เอกสาร B/L จะออกหลังจากที่สินค้าขึ้นบนเรือไปแล้ว เรามาดูขั้นตอนการขนส่งสินค้ากัน

เอกสาร B/L ถูกออกโดย Forwarder และจะส่งไปยังผู้ส่งออก ในขณะเดียวกันผู้ส่งออกกับลูกค้า จะต้องตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อย

ในกรณีของ เอกสาร Original BL ผู้ส่งออกจะส่งเอกสาร B/L ไปยังลูกค้า โดยใช้บริการ courier เช่น DHL หรือ Fedex.

ดังนั้น ลูกค้าจะต้องมีเอกสาร B/L เพื่อไปแลก เอกสาร D/O

การขนส่งสินค้าทางเรือ

ในบางครั้ง สภาพอากาศที่แปรปรวนก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เรือเกิดความล่าช้า

การขนส่งสินค้าจะใช้ระยะเวลาไม่กี่วันในประเทศใกล้เคียง แต่ในกรณีที่ขนส่งสินค้าไปประเทศที่ไกลออกไป ระยะเวลาก็จะมากขึ้นตามระยะทาง

การออกเอกสาร Arrival Notice

ก่อนที่เรือจะถึงปลาย Forwarder ในฝั่งผู้นำเข้า จะส่งเอกสารที่เรียกว่า Arrival Notice ส่งไปยังลูกค้า

Arrival Notice คือ ใบแจ้งว่าเรือจะมาถึง เป็นเอกสารที่ทางตัวแทนเรือ จะส่งไปแจ้งลูกค้า ว่าจะมีสินค้ามาถึงปลายทางและจะระบุค่าใช้จ่ายคร่าว ๆ ไว้

ขั้นตอนในการนำเข้าสินค้า

เจาะลึกขั้นตอนในการนำเข้าสินค้า

Payment for Arrival Notice

ผู้นำเข้าสินค้า จะต้องได้รับเอกสาร D/O เป็นเอกสารใบสั่งปล่อยสินค้า ที่ทางสายเรือจะออกให้แก่ผู้นำเข้า

ดังนั้น ผู้นำเข้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายก่อนที่จะไปรับเอกสาร D/O

การส่งเอกสาร B/L

ในขณะเดียวกัน เอกสาร B/L ก็จะถูกส่งมาพร้อมกับ เอกสาร Arrival Notice

ในกรณีที่ใช้ original B/L จะต้องส่งเอกสารตัวจริงไปให้ลูกค้าที่ปลายทาง
แต่ถ้าใช้ Surrendered B/L ผู้ส่งออกสามารถแสกน และส่งไปให้ผู้รับปลายทาง เพื่อดำเนินการเคลียร์สินค้าได้โดยไม่ต้องใช้เอกสาร B/L ตัวจริง

การปล่อยเอกสาร D/O

หลังจากที่ผู้นำเข้าได้รับเอกสาร Arrival Notice จะต้องไปชำระค่าธรรมเนียมกับสายเรือ เพื่อให้สายเรือออกเอกสาร D/O เพื่อไปรับสินค้าจากท่าเรือที่นำเข้า

พิธีการศุลกากรขาเข้า

ในการไปรับสินค้าที่ท่าเรือ ผู้นำเข้าจะต้องเตรียมเอกสารใหพร้อม ในการทำพิธีการศุลกากรขาเข้า

เช่น Invoice, Packing List, Certificate of Origin หรือใบรับรองถิ่นกำเนิด เพื่อนำไปใช้เคลียร์สินค้าสำหรับการนำเข้า

หากพบปัญหาในการนำเข้าสินค้า เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

Senior SeagullSenior Seagull

การนำเข้าสินค้า จะมีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนกว่าการส่งออกสินค้า..

การปล่อยตู้คอนเทนเนอร์

เมื่อผู้นำเข้าได้รับเอกสาร D/O และทำเคลียร์สินค้าเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถไปรับสินค้าได้ที่ลานรับตู้คอนเทนเนอร์

การไปรับสินค้า

เมื่อรถบรรทุกไปถึงปลายทาง และนำสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ ถือเป็นการสิ้นสุดในการขนส่งสินค้า

สรุป

เป็นอย่างไรบ้าง หลังจากได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่งโลจิสติกส์ ?
ในการขนส่งสินค้าในแต่ละครั้งนั้น ไม่ใช่เพียงแค่นำสินค้าใส่ตู้คอนเทนเนอร์ แต่ยังมีเอกสารอีกมากมายที่จะต้องเตรียม

หากมีเอกสารผิดพลาด เราอาจจะไม่สามารถส่งสินค้าได้

ทางเรา จึงอยากให้ทุกท่านได้เข้าใจในขั้นตอนการขนส่งสินค้า เพื่อความถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาดและดำเนินไปอย่างราบรื่น