เจาะลึกรายละเอียด การส่งสินค้าเทอม EXW(Ex-Works) ในมุมมองของผู้นำเข้าและผู้ส่งออกสินค้า

บทความนี้ เจาะลึกรายละเอียดเกี่ยวกับ เทอม Ex-works อย่างละเอียด ว่ามีข้อดีและข้อเสียสำหรับผู้ขายและผู้ซื้ออย่างไรบ้าง! และการหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับการซื้อขาย ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

วิดีโอแอนนิเมชั่น อธิบายเกี่ยวกับ EXW

INCOTERMS คืออะไร ?

เทอม Ex-works คือหนึ่งในเงื่อนไข Incoterm หรือ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีทั้งหมด 11 ประเภท

สำหรับเทอม Ex-works ผู้ขายจะรับความเสี่ยงและรับภาระการจัดส่งสินค้าน้อยที่สุด สามารถรับชมรายยละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขแต่ละประเภท
ได้จากลิ้งค์ที่ให้ไว้ข้างล่าง

Ex-Works – ภาระความเสี่ยงและการชำระเงิน

สำหรับค่าใช้จ่ายและภาระความรับผิดชอบสินค้า ในเทอม Ex-works. คือ ผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อ, to take จะรับภาระความเสี่ยงและชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด นับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบหน้าโรงงานผู้ส่งออกจนถึงปลายทาง

หน้าที่ของผู้นำเข้า/ผู้ซื้อ

เมื่อทางผู้ขาย ได้ส่งมอบสินค้าขึ้นรถบรรทุก ณ หน้าโรงงานสินค้าหรือโกดังแล้ว
หลังจากนั้น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และความรับผิดชอบทั้งหมดจะเป็นของผู้ซื้อสินค้า

นั่นหมายความว่า ผู้ซื้อจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ ;

ผู้นำเข้ามีหน้าที่

・รับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าจากต้นทาง
・การทำพิธีศุลกากรขาออก
・ค่าระวางสินค้าทางเรือหรือทางเครื่องบิน
・การทำพิธีการศุลกากรขาเข้า
・ค่าขนส่งสินค้า จนถึงคลังสินค้าของผู้ซื้อเอง

อย่างไรก็ตาม ผู้ขายจะมีหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือทางด้านเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง และให้ข้อมูลกับทางผู้นำเข้าเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรนำเข้าสินค้า

มุมมองของผู้ส่งออกสินค้า สำหรับการส่งสินค้าเทอม Ex-works

มุมมองของผู้ส่งออกสินค้า สำหรับการส่งสินค้าเทอม Ex-works คืออะไร ?

สำหรับ ผู้ส่งออก มีหน้าที่ผลิตสินค้าให้ทันเวลาส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ และสิ่งที่สำคัญ คือ ผู้ขายจะต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิต
สำหรับผู้ซื้อหรือผู้นำเข้าสินค้า มีหน้าที่รับผิดชอบขั้นตอนที่เหลือทั้งหมด

ข้อดีสำหรับผู้ส่งออกในการใช้เทอม Ex-works

ผู้ขายหรือผู้ส่งออก จะต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิต

การส่งสินค้าเทอม Ex-works จะเหมาะกับการเริ่มทำธุรกิจการส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือการส่งออกสินค้าใหม่ๆ

และเป็นทางเลือกที่ดี สำหรับเจ้าของธุรกิจ ที่ไม่มีประสบการณ์, เนื่องจากอาจจะมีความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆที่จะเกิดขึ้นได้
เมื่อจัดส่งไปยังประเทศที่ไม่คุ้นเคย

Senior CatSenior Cat

ผู้ส่งออก จะไม่มีภาระจัดการเรื่องการขนส่งสินค้า

ข้อดีสำหรับผู้ส่งออก

・ผู้ส่งออกสามารถควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าได้ด้วยตนเอง
・ไม่มีภาระในการรับผิดชอบสินค้า
・และไม่ต้องจัดการเรื่องการขนส่งสินค้า

ข้อเสียสำหรับผู้ส่งออกในการใช้เทอม Ex-works

หากใช้เงื่อนไข Ex-works ผู้นำเข้าสินค้า จะมีหน้าที่จัดการเรื่องการขนส่งสินค้าเองทั้งหมด เมื่อได้รับมอบสินค้าที่โรงงานของผู้ส่งออกสินค้า

ดังนั้น ผู้ซื้อหรือผู้นำเข้าสินค้า ต้องมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์มาก่อน

Senior SeagullSenior Seagull

ผู้นำเข้าต้องมีประสบการณ์ด้านการทำโลจิสติกส์

หากทางผู้นำเข้าใช้การขนส่งสินค้าเทอม Ex-works จะทำให้ผู้ส่งออกไม่สามารถเพิ่มกำไรได้มากกว่าเดิม เพราะไม่สามารถเพิ่มกำไรในการจัดส่งสินค้าได้

ข้อเสียสำหรับผู้ส่งออก

・ผู้ส่งออกสินค้า จะไม่สามารถเลือกวิธีการจัดส่งสินค้าได้
・และผู้ส่งออก อาจจะไม่สามารถต่อรองเรื่องต้นทุนสินค้า

มุมมองของผู้นำเข้าสำหรับการใช้เทอม Ex-works

มุมมองของผู้นำเข้าสำหรับการใช้เทอม Ex-works คืออะไร ?

ผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อสินค้า จะมีหน้าที่เตรียมการจัดส่งสินค้าในฝั่งประเทศส่งออกสินค้า

ดังนั้น ในการส่งสินค้าเทอม Ex-works จะต้องมีประสบการณ์และทราบรายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้า เพื่อป้องกันความผิดพลาดต่าง ๆ ที่จะตามมา

ข้อดีสำหรับผู้นำเข้าในการใช้เทอม Ex-works

ผู้นำเข้าสามารถควบคุมการจัดส่งสินค้า และการประกันภัยสินค้าได้ด้วยตนเอง
ซึ่งการจัดเตรียมการขนส่งและรับความเสี่ยงต่าง ๆ นี้ อาจทำให้ผู้นำเข้าสามารถเจรจาลดต้นทุนกับทางผู้ขาย
ดังนั้น ผู้ซื้อสามารถลดต้นทุนต่าง ๆ ในการขนส่งได้ค่ะ

Senior CatSenior Cat

การส่งสินค้า เทอม Ex-Works มีต้นทุนน้อยที่สุดสำหรับผู้นำเข้า

ข้อดีสำหรับผู้นำเข้า

・ผู้นำเข้าสามารถลดต้นทุนในการนำเข้าสินค้า
・และสามารถควบคุมเรื่องการขนส่งสินค้าทั้งหมด

สำหรับข้อเสียของผู้นำเข้า ในการใช้เทอม Ex-works

ผู้นำเข้าสินค้า จะต้องรับภาระความรับผิดชอบในการขนส่งสินค้าทั้งหมด นับตั้งแต่ส่งมอบสินค้าที่หน้าโรงงานของผู้ขายจนถึงปลายทางของประเทศผู้นำเข้าสินค้า

Senior SeagullSenior Seagull

หากสินค้าเกิดความเสียหาย ผู้นำเข้าจะเป็นผู้รับผิดชอบ

อีกทั้งยังมีหน้าที่ตรวจสอบราคาค่าขนส่งสินค้ากับทาง forwarder ที่มีประสบการณ์ และดำเนินพิธีการศุลากรในประเทศส่งออกสินค้า

อีกทั้งยังมีหน้าที่ตรวจสอบ ราคาค่าขนส่งสินค้ากับทาง forwarder ที่มีประสบการณ์ และดำเนินพิธีการศุลากรในประเทศส่งออกสินค้า
หากทาง forwarder ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ ทางผู้ซื้อจำเป็นต้องหา forwarder เจ้าอื่นหรือหลีกเลี่ยงการใช้เทอม Ex-works.

ผู้นำเข้ามีหน้าที่ดูแลสินค้าตลอดการขนส่งสินค้า ดังนั้นจึงต้องเพิ่มการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้

ข้อเสียสำหรับผู้นำเข้า

・ผู้นำเข้าจะมีหน้าที่รับภาระความรับผิดชอบทั้งหมดตลอดการขนส่งสินค้า
・หากทาง freight forwarder ไม่มีประสบการณ์ อาจจะทำให้ไม่สามารถใช้การขนส่งเทอม Ex-works ได้

สรุป

เราอยากให้ทางผู้อ่าน ได้เข้าใจเกี่ยวกับมุมมองของผู้ส่งออกและผู้นำเข้าสินค้า

หากคุณกำลังพิจารณาที่จะส่งสินค้าไปต่างประเทศ

การใช้เงื่อนไข Ex-works ก็เป็นอีกทางเลือกนึง ที่สามารถนำไปปรับใช้กับบริษัทของคุณได้

เพราะเทอมEx-works เป็นเงื่อนไขการขนส่งสินค้าที่สามารถลดภาระความรับผิดชอบสำหรับผู้ส่งออกได้

หรือหากคุณคือผู้นำเข้าสินค้า การเลือกใช้การขนส่ง เทอม Ex-works เป็นอีกทางเลือกนึง ที่สามารถลดต้นทุนการนำเข้าสินค้าได้ค่ะ